Badania i opracowanie projektu prototypowego statku drobnicowego typu kontenerowiec, wyposażonego w innowacyjny system potrójnego zasilania w energię z możliwością pracy w trybie bezemisyjnym z opcjonalną funkcją jednostki autonomicznej.

Publish date

01/09/2018

Biuro Projektowe NELTON realizuje projekt pod tytułem "Badania i opracowanie projektu prototypowego statku drobnicowego typu kontenerowiec, wyposażonego w innowacyjny system potrójnego zasilania w energię z możliwością pracy w trybie bez emisyjnym z opcjonalną funkcją jednostki autonomicznej." Numer RPPM.01.01.01-22-0058/17 realizowany w ramach Osi Priorytetowej. 1 – Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 801 040,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 198 010,00 PLN

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ofertowe
Nr 1/ZP/U/11/18 
– zakup zestawów komputerowych

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF  
Data publikacji: 14/11/2018
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX 

Data publikacji: 14/11/2018
Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX
Data publikacji: 14/11/2018

 

Wyniki postępowania ofertowego: Protokół wyboru ofert do zapytania ofertowego 1_ZP_U_11_18 . 
Data publikacji: 26/11/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ofertowe
Nr 1/ZP/U/01/19 – usługa dostarczenia i wdrożenia 1 Licencji systemu do projektowania kształtu kadłuba i obliczeń hydrostatycznych jednostek pływających

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF 
Data publikacji: 23/01/2019
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX 
Data publikacji: 23/01/2019
Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX 
Data publikacji: 23/01/2019

 

Zapytanie zostało unieważnione w dniu 31.01.2019 o godzinie 14:50.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender Procedure
No.: 1/ZP/U/01/19  supply and implementation of 1 Licence for the hull shape design and hydrostatic calculation software

Request for proposal: Download PDF 
Data publikacji: 23/01/2019
Appendix No. 1 Proposal Form Download DOCX 
Data publikacji: 23/01/2019
Appendix No. 2 Declaration of no ties: Download DOCX  
Data publikacji: 23/01/2019

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
The request for proposal was publicated in Competitiveness Base.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162184

 

Request canceled at 31.01.2019 time 14:50.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ofertowe
Nr 1/ZP/U/02/19 – usługa dostarczenia i wdrożenia licencji systemu wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowymi

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF
Data publikacji: 11/02/2019
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX  
Data publikacji: 11/02/2019
Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX  
Data publikacji: 11/02/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender Procedure
No.: 1/ZP/U/02/19 
– supply and implementation of the Licence for the ship three-dimensional design support system with ship systems

Request for proposal: Download PDF 
Data publikacji: 11/02/2019
Appendix No. 1 Proposal Form: Download DOCX 
Data publikacji: 11/02/2019
Appendix No. 2 Declaration of no ties: Download DOCX 
Data publikacji: 11/02/2019

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
The request for proposal was publicated in Competitiveness Base.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165996

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ofertowe
Nr 2/ZP/U/02/19 – usługa dostarczenia i wdrożenia 1 Licencji systemu do projektowania kształtu kadłuba i obliczeń hydrostatycznych  jednostek pływających

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF 
Data publikacji: 20/02/2019
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX 
Data publikacji: 20/02/2019
Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX 
Data publikacji: 20/02/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender Procedure
No.: 2/ZP/U/02/19 - supply and implementation of 1 Licence for the hull shape design and hydrostatic calculation software

Request for proposal: Download PDF 
Data publikacji: 20/02/2019
Appendix No. 1 Proposal Form: Download DOCX 
Data publikacji: 20/02/2019
Appendix No. 2 Declaration of no ties: Download DOCX
Data publikacji: 20/02/2019

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
The request for proposal was publicated in Competitiveness Base.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168251

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------