SAC (Semi – Autonomous Coaster) – opracowanie, budowa i weryfikacja w warunkach rzeczywistych prototypu semi-autonomicznego statku towarowego żeglugi morskiej.

Publish date

19/08/2019

Nelton Sp. z o.o. w ramach zawiązanego konsorcjum ze Stocznią Szczecińską Sp. z o.o. i JPP Marine Sp. z o.o. Sp. k. realizuje działania w zakresie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu pod tytułem: "SAC  (Semi-Autonomous   Coaster)   -   opracowanie,   budowa   i weryfikacja   w   warunkach   rzeczywistych   prototypu   semi-autonomicznego   statku   towarowego   żeglugi morskiej" w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Efektem pracy zespołu konsorcjum  będzie projekt oraz budowa prototypowego semi-autonomicznego, bezpiecznego i efektywnego energetycznie statku żeglugi kabotażowej SAC (Semi-Autunomus Coaster), który zostanie przetestowany w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych.

Wartość projektu: 57 880 875,88 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 33 180 859,86 PLN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie Ofertowe
No.: ZP/1/2019  zakup zestawów komputerowych

 

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF  
Data publikacji: 03/09/2019

Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX 
Data publikacji:
03/09/2019

Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX 
Data publikacji:
03/09/2019

 

Zapytanie zostało unieważnione w dniu 30.09.2019 o godzinie 16:00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------